top of page

EXECUTIVE SEARCH

Executive search, eller hodejakt om du vil, handler å finne den mest optimale kandidaten til å fylle et tomrom i en organisasjon. Vi legger stor vekt på å utarbeide kravspesifikasjon og selskapsanalyse, i samråd med dere som kunde. For å kunne oppnå en god searchprosess, må vi først og fremst forstå deres forretning og organisasjon, i tillegg til kandidat- og stillingsprofil. Det vil også være nødvendig å drøfte/bli godt kjent med selskapets merkevare og posisjon i markedet. Vi i Bravur har lang erfaring i å kartlegge felles forventninger, og vurdere kompetanseprofiler, motivasjon og personlige egenskaper opp mot krav og miljø hos deg som kunde.

I et arbeidsmarked der kun 9% er på aktivt utkikk etter ny arbeidsgiver, er det avgjørende å komme i kontakt med de mange passive jobbsøkerne. Passive jobbsøkere er de som egentlig er ganske fornøyde med tilværelsen idag, men som kan la seg friste til å søke nye utfordringer presentert gjennom en kanal de stoler på. Tillt og nettverk er avgjørnde for å få tak i disse, og det er her Bravur har sin styrke.

Hva betyr det egentlig for din bedrift at arbeidsledigheten for alvor har begynt å "stramme seg til" ? 

Risikerer vi nok en gang å havne i en situasjon med kannibalisering, der "løsningen" er å overby hverandre i jakten på folk?

Jakten på den nye medarbeideren er som regel langt tyngre enn man skulle tro, og hvordan finner man nye medarbeidere som ikke aktivt er ute og leter? Faren for dårlige ansettelser øker naturlig som følge av at utvalget skrumper inn. Legger en i tillegg til knapphetsressursen "tid" i ligningen, beveger en seg raskt ut på tynn is og usikre vann.

 

Feilansettelser koster allerede norske bedrifter enorme summer, både i direkte kostnader og tapte inntekter. I tillegg til å være tidkrevende, kan ansettelsesprosesser være direkte slitsomme, og ta fokus vekk fra kjernevirksomheten.

Ved å overlate prosessen til Bravur, kan du fokusere på den daglige driften og utviklingen av selskapet, og samtidig være trygg på at du har en partner som setter seg grundig inn i din bedrift og dine behov.

 

Vær tidlig ute og ta kontakt med oss, slik at vi sammen kan avdekke behovene og sikre de riktige ressursene i 2020!

Og du, vi presenterer aldri kandidater uten garanti !

Styrerekruttering

STYREREKRUTTERING

Et velfungerende og kapabelt styre er ofte undervurdert, og vi ser altfor ofte styrer bestående av daglig leder og nære venner/familie. Dette har gjerne vært naturlig og den enkleste løsningen ved stiftelsen av selskapet, men etterhvert som bedriften vokser og omsetningen øker, bør en evaluere styret mtp fornuftige utskiftninger.

Styret er bedriftens øverste ledelse, og det organet som setter kursen og har ansvaret for utviklingen. Et bredt og erfarent styre er ofte det som avgjør hvor raskt en bedrift klarer å skalere, og i vanskelige tider komme seg helskinnet gjennom et utfordrende marked. Et fungerende og kompetent styre bør stå høyt på agendaen til alle bedriftseiere. 

Konferanserom
Eventpartner
bottom of page